taxi Arnhem Huissen

Taxi Arnhem Huissen

Huissen ligt in het oosten van Nederland in de provincie Gelderland en daarbinnen in de landstreek Over-Betuwe in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen.

Huissen is gelegen aan twee rivieren: de Nederrijn (aan de oostkant) en de Linge (in het meest zuidelijkste deel). Fysisch-geografisch gezien ligt Huissen in het Nederlandse rivierlandschap van de Betuwe. In het noorden vormt de Huissensedijk de grens met Arnhem. Ten oosten van de bebouwde kom liggen uiterwaarden van de Nederrijn, die grotendeels onderdeel zijn van de Gelderse Poort. In dit uiterwaardengebied ligt ook het industriegebied Looveer. Hier gaat de veerpont Het Looveer naar de overkant van de Nederrijn, de Liemers. Aan deze kant (de rechterkant) van de rivier ligt een kleine strook van uiterwaardengebied, de Middenwaard, dat ook bij Huissen hoort.

Hoewel Huissen door de ligging tussen Arnhem en Nijmegen momenteel vooral een forensenstad met veel nieuwbouwwijken is, speelt de historisch belangrijke (glas)tuinbouw van de stad nog steeds een grote rol. Vooral het aangrenzende Bergerden (NEXTgarden) is momenteel een groot en belangrijk ontwikkelingsgebied voor de tuinbouw.

Na het Congres van Wenen werd Huissen op 1 juni 1816 door Pruisen overgedragen aan Nederland. Later in de negentiende eeuw ontwikkelde Huissen zich tot een tuinbouwcentrum. Huissen bleef katholiek en de katholieke sociale beweging speelde een grote rol. Met de bouw van een kerk in Huissen-Zand ontstond een tweede kern.

Huissen is zwaar getroffen in de Tweede Wereldoorlog. Na een brandbombardement in mei 1943 volgden nog een aantal andere bombardementen (tijdens en na de Slag om Arnhem in 1944) waarbij veel van het oude Huissen werd verwoest. Door het oorlogsgeweld kwamen meer dan 200 mensen om het leven, waardoor het relatief een van de zwaarder getroffen plaatsen is. Zowel de beide katholieke kerken als de protestantse kerk werden verwoest, het klooster bleef gespaard. Ook veel glastuinbouw werd vernietigd. in het najaar werd Huissen geëvacueerd. Pas na de bevrijding konden de Huissenaren terugkeren.

Vanaf 1945 werd de wederopbouw van Huissen weer opgepakt. In 1966 werd na lang verzet de buurtschap Malburgen alsmede de Koningspleij (aan de overzijde van de Nederrijn; waar de IJssel zich afsplitst) door Arnhem met instemming van de gemeenteraad geannexeerd. Vanaf de jaren zeventig van de 20e eeuw worden er verschillende uitbreidingswijken van gebouwd waaronder vanaf 1971 de Zilverkamp en later het Binnenveld en Loovelden. Dit leidt tot een grote uitbreiding van de bevolking, waardoor ook het karakter van Huissen veranderde van katholieke plattelandsstad tot forensenstad. Huissen verloor de status van zelfstandige gemeente op 1 januari 2001. De gemeente Huissen fuseerde toen vrijwillig met de (voormalige) gemeentes Bemmel en Gendt. De fusiegemeente kreeg uiteindelijk de naam Lingewaard.

In Huissen wordt op veel manieren stilgestaan bij geschiedenis en erfgoed. Zo zijn er twee musea, het Stadsmuseum Hof van Hessen, een historisch museum verzorgd door de Historische Kring Huessen, en het Tuinbouwmuseum De Hofstèéj verzorgd door Stichting Mea Vota. Een groot aantal organisaties is op dat vlak actief, waaronder de Historische Kring Huessen met ruim 1000 leden en het eigen tijdschrift Mededelingen, de Gilden van Sint Gangulphus en Sint Laurentius binnen de stad Huissen, de Vrienden van Huissen (cultuur en dialect), Stichting Mea Vota, het Exoduscomité (herdenking van de evacuatie en het oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog), het Umdrachtcomité (de jaarlijkse processie), De Kraonige Zwaone (carnaval en dialect) en Stinase (stedelijke en nationale evenementen). Informatieborden, bijvoorbeeld bij de voormalige Arnhemse Poort en Vierakkerse Poort, maar ook bij oude panden, geven historische informatie. Ook wordt er op veel plekken aandacht besteed aan het oorlogsleed, bijvoorbeeld sinds 1947 bij het grafmonument bij het massagraf. Door het oorlogsgeweld zijn veel oude gebouwen in het centrum van Huissen, maar ook daarbuiten, verwoest. In het centrum zijn drie 16e-eeuwse panden aangemerkt als rijksmonument.

Meer weten over taxi Arnhem Huissen? Klik hier voor meer info.