Arnhem Doetinchem

Historie van Doetinchem

De oudste vermelding van Doetinchem dateert uit 838 als villa Duetinghem, een kleine nederzetting of domeinhof met een kerk. In de periode na 838 ontstond een bescheiden marktplaats Deutinkem met een kerk die ten geschenke werd gegeven aan de toenmalige bisschop van Utrecht. Andere naamvarianten die in de loop van de tijd gebruikt werden, waren Duttichem, Duichingen, Dotekom en Deutekom. De naam is typisch voor de Karolingische periode en is afgeleid van de persoonsnaam Doete + de suffix ‘inga’ (mensen van) en ‘heem’ (woonplaats): de woonplaats van de lieden van Doete.

Rond 1200 begon Doetinchem te groeien, en werd een omwalling met gracht aangelegd. In 1230 kreeg de plaats marktrechten en in 1236 kreeg Doetinchem stadsrechten van graaf Otto II van Gelre en Zutphen. De stadsrechtverlening maakte deel uit van de grafelijke politiek om omwalde marktplaatsen aan de grenzen van het grafelijk territorium economisch te stimuleren. Ook Lochem (1233) en Doesburg (1237) kregen in het Zutphense graafschap stadsrechten naar model van hoofdstad Zutphen dat in 1194/95 stadsrechten ontving. De Doetinchemse omwalling kreeg in de loop van de dertiende eeuw vier grote bakstenen stadspoorten: de Hamburgerpoort, de Waterpoort, de Gruitpoort (ook wel Grutpoort) en de Hezenpoort. Rond 1400 werden er voorpoorten gemaakt. De bakstenen stadsmuur verving in de loop van de veertiende eeuw de oude aarden omwalling. Doetinchem werd belangrijk als handelsplaats voor boeren die er hun koopwaar op de markt kwamen verkopen. Deze markt werd gehouden op het Simonsplein en tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef deze bestaan. Doetinchem was een van de vijf stemhebbende steden binnen de Staten van het kwartier Zutphen. Een grote stadsbrand in 1527 vernietigde bijna alle gegevens van Doetinchem. Over Doetinchem uit de Middeleeuwen is hierdoor niet veel bekend. Uit archeologisch en bouwhistorisch onderzoek is bekend dat er nog lang houten huizen (houtskeletbouw) op stenen funderingen stonden, en dat maakte de stad nog lang brandgevaarlijk.

Masterplan Schil

Het gemeentebestuur heeft besloten vele plekken in en om het centrum (de schil van Doetinchem) te vernieuwen door nieuwbouw op lege plekken, en herbouw van aftandse wijken. In dit Masterplan Schil moet onder andere de infrastructuur verbeterd worden, de Oude IJssel beter benut worden, meer ruimte gecreëerd worden om te wonen en werken en de historie van de stad beter tot uiting worden gebracht. Achttien plekken in de stad zijn voor het masterplan.

Historische gebouwen

In Doetinchem staan enkele historische gebouwen. Uit de Middeleeuwen zijn er alleen nog kasteel de Slangenburg, de Sint Catharinakerk en het kasteeltje de Kelder; andere gebouwen zijn verwoest door de grote stadsbrand in 1527. Uit de 16e eeuw zijn nog twee gebouwen over: het huis aan de Hamburgerstraat en een gebouw aan de Waterstraat, maar uit de 17e eeuw zijn alle gebouwen vernietigd. Uit de 18e eeuw en 19e eeuw zijn enkele gebouwen bewaard gebleven, zoals het Stadsmuseum Doetinchem, Villa Ruimzicht en Villa Bouchina. In het stadscentrum zijn vrijwel geen gebouwen van voor de Tweede Wereldoorlog aanwezig. Het gehele centrum is op twee gevels na bij drie geallieerde luchtbombardementen (op 19, 21 en 23 maart 1945) weggevaagd. De Catharinakerk is na de oorlog herbouwd. Aan de Varsseveldseweg bevindt zich de Benninkmolen, een maalvaardige stellingmolen uit 1921 en aan de IJsselkade staat de Walmolen, een stellingmolen uit 1851.

Door het landelijke karakter van de Achterhoek is Doetinchem uitgegroeid tot het centrum van deze streek. Veel Achterhoekers maken gebruik van de voorzieningen die Doetinchem te bieden heeft zoals winkels, horeca, scholen, een busstation, het Slingeland Ziekenhuis. Daarnaast culturele voorzieningen zoals de schouwburg, de bioscoop en het filmhuis.

Winkelcentrum

Het centrum van Doetinchem biedt een verscheidenheid van winkels, die veelal gelegen zijn in de hoofdwinkelstraten van Doetinchem. Hier zijn ook de grote winkelketens gevestigd. In de laatste jaren van het bestaan (tot en met 2007) was Warenhuis Huls het enige onafhankelijke warenhuis van Nederland. Om het winkelend publiek de ruimte te geven, zijn veel straten autovrij gemaakt: deze zijn roze op de kaart. Aan het begin van de 21e eeuw is de Catharinastraat tot winkelstraat ontwikkeld, hierbij werd ook in een parkeergarage voorzien. Meer winkelruimte is gecreëerd tussen de Walstraat en de Burgemeester van Nispenstraat.

Met de taxi van Arnhem naar Doetinchem? >>Klik hier<< voor info en het vaste tarief!